Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 1);
  • certificatul de naştere, în original;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original;
  • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului, dată în prezența personalului serviciului public local comunitar de evidență a persoanelor;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate, achitată la sediul serviciului;
  • 2 fotografii 3×4