Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Medgidia este înființat in baza Ordonanței Guvernului nr. 84/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului Local și funcționează ca instituție publică de interes local, fără personalitate juridică, sub autoritatea administrației publice locale, având ca scop exercitarea competențelor ce-i sunt date prin lege, pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea stare civilă, de evidență a persoanelor și eliberarea documentelor în sistem de “GHIȘEU UNIC”.

Activitatea serviciului se desfasoară în interesul persoanelor fizice și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în aplicarea legii.