Eliberare carte de identitate provizorie pentru cetățenii români domiciliați în străinătate, care locuiesc temporar în România

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România;
  • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menționarea țării de domiciliu, original şi copii ale filelor conținând datele personale și domiciliul;
  • certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, dacă este cazul, în original;
  • hotărârea de divorţ definitivă, în original;
  • dovada adresei de reşedinţă din România, în original;
  • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate, achitată la sediul serviciului.