ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE

A MENŢIUNII PRIVIND STABILIREA REŞEDINŢEI

 

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
  • actul de identitate al solicitantului, în original;
  • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, în original;
  • actul de identitate al găzduitorului.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, la momentul depunerii cererii împreună cu solicitantul, declarația de primire în spațiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate, la norarul public din România ori în fața polițistului din structurile teritoriale ale Poliției Române și cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori la autorități competente (tradusă și legalizată).