Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România;
  • certificatul de naştere, în original;
  • certificatul de căsătorie, în original;
  • hotărârea de divorţ definitivă, în original;
  • certificatele de naştere ale copiilor minori, în original;
  • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, în original;
  • paşaportul românesc, valabil sau expirat, cu menționarea statului de domiciliu, în original;
  • actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, în original;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea actului de identitate, achitată la sediul serviciului.