ÎNSCRIEREA RECUNOAȘTERII SAU STABILIRII FILIAȚIEI

Recunoaşterea fãcutã ulterior de tatãl copilului nãscut în afara cãsãtoriei se face dupã cum urmeazã:


    a) prin declaraţia scrisã, datã în faţa ofiţerului de stare civilã;

    b) prin înscris autentic, în faţa notarului public;

    c) prin testament.

Declaraţia de recunoaştere a unui copil din afara cãsãtoriei se depune la S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primãria unitãţii administrativ-teritoriale care are în pãstrare actul de naştere al celui recunoscut, pentru a se face menţiunea de recunoaştere pe marginea actului respectiv.

Încuviinţarea purtării numelui pentru cei născuţi în afara căsătoriei şi recunoscuţi ulterior, se înscrie pe marginea actului de naştere în baza declaraţiei scrise a ambilor părinţi, dată numai în faţa ofiţerului de stare civilă care are în păstrare actul de naştere.

      Încuviinţarea purtării numelui unei persoane născute în afara căsătoriei, care a împlinit vârsta de 14 ani, se face numai cu acordul scris al acesteia, dat odată cu părinţii în faţa ofiţerului de stare civilă care are în păstrare actul de naştere, şi se înscrie pe marginea actului de naştere şi, după caz, pe actul de căsătorie.