DECLARAREA DECESULUI

Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei razã s-a produs decesul ori s-a găsit cadavrul.

Termenele de  declarare a  decesului sunt:

  • 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală; în acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia;
  • 48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii, când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru.

Odată cu declararea decesului, declarantul depune următoarele acte:

a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit pe formular-tip, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, înscrisă cu majuscule, în original;

b) certificatul de naştere şi de căsătorie, în original;

c) actul de identitate al decedatului sau paşaportul, în cazul decesului unui cetăţean român cu domiciliul în străinătate, în original;

d) documentul de evidenţă militară al celui decedat;

e) fotocopia actului de identitate al declarantului, în original.


În cazurile când decesul se datoreazã unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, înregistrarea se face în baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, din care sã rezulte cã una dintre aceste autoritãţi a fost sesizatã despre deces.


În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenul legal de 3 zile, respectiv  48 de ore, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.