ELIBERAREA UNUI EXTRAS MULTILINGV DE STARE CIVILĂ

  • Actul de identitate valabil al petentului, în original;
  • Actul de identitate al părintelui sau al reprezentantului legal al copilului sub 14 ani sau 14 ani -18 ani, în original;
  • Prezența părintelui sau reprezentantului legal și a minorului 14-18 ani posesor act de identitate, după caz;
  • Paşaport valabil, eventual paşaport expirat, în original, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate;
  • Cerere-tip
  • Taxa de eliberare a extrasului multilingv de stare civilă – 40 lei achitată la sediul Serviciului.