Taxe

Comp. Evidența Persoanelor

Nr crt

Denumire taxă

Cuantum

1 Contravaloare carte de identitate provizorie 1 leu
2 Taxă furnizare date cu caracter personal 1 leu/pers
3 Taxă contravaloare carte de identitate 7 lei
4 Contravenții la regimul evidenței persoanelor

TAXE LOCALE STABILITE PRIN H.C.L. NR. 224/15.12.2022

Taxă eliberare extrase multilingve de stare civilă, duplicate certificate de stare civilă, duplicat certificat divorț

40 lei

Taxă eliberare Sesizare pentru Deschiderea Procedurii Succesorale

30 lei

Taxă eliberare extrase multilingve de stare civilă, duplicate certificate de stare civilă, duplicat certificat de divorț, adeverință de înregistrare a unui act sau fapt de stare civilă privind cetățenii români cu domiciliul în străinătate

100 lei

Taxă eliberare adeverință înregistrare act sau fapt de stare civilă

50 lei

Taxă eliberare certificate de stare civilă în urma înscrierii schimbării numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă, în urma schimbării sexului sau în urma înscrierii mențiunii de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui produsă în străinătate

100 lei

Taxă eliberare certificat de stare civilă în urma reconstituirii, întocmirii ulterioare sau transcrierii certificatului/extrasului de stare civilă eliberat de autorități străine în registrele de stare civilă române

100 lei

Taxă divorț

500 lei