Eliberarea cartii de identitate provizorii

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • 2 fotografii mărimea 3×4 cm cu bandă albă de 7 mm la bază;
  • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu, în original;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii, achitată la sediul serviciului.

Pentru persoanele lipsite de adăpost sau pentru cele al căror act de identitate a fost anulat, ori pentru cele care nu locuiesc la adresa declarată și nu pot declara domiciliul la adresa unui imobil cu destinație de locuință, se va elibera carte de identitate provizorie numai după ce structura teritorială a Poliției Române atestă faptul că solicitantul a fost identificat pe raza de competență.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu poate prezenta toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.