Taxe

Oficiere căsătorie în zile nelucrătoare – 100 ron

Oficiere căsătorie în zile lucrătoare în afara orelor de program – 70 ron

Eliberare duplicate certificate de stare civilă, adeverințe sau alte înscrisuri care atestă un fapt sau o situație – 10 ron

Inregistrare in actele de stare civilă a deciziei de schimbare a numelui/prenumelui sau a sexului – 100 ron

Acces aparat foto în sala de oficiere – 11 ron

Acces cameră filmat în sala de oficiere – 41.50 ron

Eliberare certificate de stare civilă în baza actelor de stare civilă reconstituite, intocmite ulterior sau transcrise  – 100 ron

Eliberare la cerere a Sesizării pentru Deschiderea Procedurii Succesorale – 10 ron